top of page

ДОБРО ДОШЛИ У АТШ!

Ако желите да улепшате своју околину, да научите како се граде еколошки здрави објекти, дођите у нашу школу да то научите и примените у пракси.

 

     Архитектонска техничка школа данас обучава ученике за звање Архитектонског техничара.
     У школи постоји по шест одељења I, II, III и IV разреда; укупно 24 одељења што је око 590 редовних ученика.

 

         Школа ради у две смене.
Преподневна смена почиње у 7.30 часова а послеподневна у 14.00 часова. Непарну смену чине одељења првог и трећег разреда а парну смену чине одељења другог и четвртог разреда.

 

 Заступљени су сви стручни, општестручни, општеобразовни, и изборни предмети.

Ученици изводе и практичну наставу под стручним надзором наших професора.

     Део наставе организован је као рад на рачунарима. У школи постоје три кабинета опремљена рачунарима за рад и две медијатеке.

Школа у свом поседу има фискултурну салу која по свом изгледу и функцији далеко превазилази сличне објекте код нас.
 

     Директор и управа школе помно прате развој друштва и сва збивања како код нас тако и у свету и перманентно раде на унапређењу школског простора.

 

     Будући ђаци, стручни предмети ће вас усмеравати на различите области грађевинске струке и архитектуре. Општеобразовни предмети ће вам омогућити да своје образовање употпуните и знањима из других области и проширити вам избор факултета или виших школа.

 

 

Промотивни видео о АТШ

Аутор: Ђорђе Митровић А 32

АТШ je до 2015/16. године нудио два образовна профила:

  • Грађевински техничар за високоградњу – предмети

  • Архитектонски техничар (оглед) – предмети

Од 2015/16. школске године само је један профил.

        Подручје рада: геодезија и грађевинарство.

 

Школовање траје четири године. 
Сваки разред има по шест одељења.

Професори уско стручних предмета јесу дипломирани инжењери архитектуре и дипломирани инжењери грађевинарства.


Занимање – Архитектонски техничар,

уређује и презентује архитектонске и урбанистичке пројекте. Бави се високоградњом, конзервацијом и ревитализацијом. Анализира цене и предрачун радова. Током школовања стиче знања из нацртне геометрије, статике и отпорности материјала, урбанизма и осталих предмета а све то уз рачунара у грађевинарству. Ово занимање је изузетно тражено и посао се углавном налази лако за оне који су усвојили знања и савладали вештине.
 

Проходност након завршене школе је велика:

– Архитектонски факултет – www.arh.bg.ac.rs

– Грађевински факултет – www.grf.bg.ac.rs
– Електротехнички, Саобраћајни, Машински, Технолошки, Рударско-геолошки...
– Виша грађевинска школа (грађевински или архитектонски одсек) – www.vggs.bg.ac.rs
– Велики је избор занимања у бироима, на градилиштима, самостално...

 

„Градимо будућност креативно!“ слоган је наших ђака.

 

bottom of page