Предмети

Профили (стари), спискови предмета:

– Грађевински техничар

Архитектонски техничар

Нови, измењен профил,
списак предмета:

 

– Архитектонски техничар од 2015/16.

Ово је простор на ком професори Архитектонске техничке школе могу поставити задатке, цртеже, материјал користан ученицима.

Јасмина Манојловић – наставница слободоручног цртања

 

Љиљана Гранић Палфи– наставница блок наставе ликовне културе и слободоручног цртања