top of page

Огласна табла за професоре

ШКОЛА НА ДАЉИНУ

Budi odgovoran.jpg

Материјал постављен у II полугодишту шк. 2020/2021. год.

Предмет:
Нацртна геометрија I

Нацртна геометрија II
Наставници: Ксенија Петковић и Катарина Павић Вучетић

Материјал постављен у II полугодишту шк. 2019/2020. год.

Предмет: Армирано-бетонске конструкције III

Професор: Драгана Џудовић

презентација 1 – пример слободног димензионисања

презентација 2 – АБ греде-прорачун

презентација 3 – Аб греде-фазе напона

ПРЕДАВАЊА НА ДАЉИНУ, програм – РТС Планета
Геодезија и грађевинарство – Моја школа______________________

 

Предавач: Драгана Џудовић

ТРЕЋИ разред

Предмет: Армирано-бетонске конструкције III

Прорачун АБ носача правоугаоног попречног пресека оптерећеног на савијање

Предавач: Драгана Џудовић

ТРЕЋИ разред

Предмет: Армирано-бетонске конструкције III

АБ гредни носачи оптерећени на савијање

Предавач: Драгана Џудовић

ТРЕЋИ разред

Предмет: Армирано-бетонске конструкције III

Слободно димензионисање попречног пресека АБ греде оптерећене на савијање

Предавач: Драгана Матовић

ТРЕЋИ разред

Предмет: Армирано-бетонске конструкције III

АБ гредe – пример везног димензионисања

 

Предавач: Драгана Матовић

ЧЕТВРТИ разред

Предмет: Армирано-бетонске конструкције IV

АБ плоче које преносе оптерећење у једном правцу

Предавач: Ана Вуковић

ПРВИ разред

Предмет: Грађевинске конструкције I

Темељи –  уводно предавање

Предавач: Ана Вуковић

ПРВИ разред

Предмет: Грађевинске конструкције I

Темељи – земљани радови

Предавач: Ана Вуковић

ПРВИ разред

Предмет: Грађевинске конструкције I

Темељи – подела према облику

Предавач: Зоран Стаменић

ДРУГИ  разред

Предмет: Грађевинске конструкције II

Кровови – уводно предавање

Линк:

https://rtsplaneta.rs/video/show/1412314/

 

Предавач: Зоран Стаменић

ДРУГИ  разред

Предмет: Грађевинске конструкције II

Кровови са рожњачама

ЛинкI

https://rtsplaneta.rs/video/show/1427051/

 

Предавач: Зоран Стаменић

ДРУГИ  разред

Предмет: Грађевинске конструкције II

Кровови са распињачама

Линк:

https://rtsplaneta.rs/video/show/1424925/

RTSplaneta.jpg

Светислава Ранковић

Професор енглеског језика

Јасмина Манојловић

наставница слободноручног цртања

Ана Гемаљевић

Наставник слободноручног цртања

a.anailic@gmail.com

https://aanailic.wixsite.com/artnotes

Милена Јеретин

професор математике и информатике

Ксенија Петковић, д.и.а.

Професор стручних предмета

Please reload

ПРОФЕСОРИ

bottom of page