Упис у I разред

 

Упис у прву годину Архитектонске техничке школе

 

ЗАНИМАЊЕ – АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

 

За оне који не користе портал еУправе, први круг уписа у први разред обавиће се

12. и 13. јула 2021. год. од 8 – 15 h 
а други круг 16. 7. 2021.
непосредно у просторијама школе.

КАЛЕНДАР УПИСА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ за родитеље односно друге законске заступнике ученика о начину уписа у школу
(са мањим изменама од 1. 7. 2020.)

1) Уколико користите могућност пријаве за упис ученика у средњу школу преко Портала еУправа, у том случају не морате да долазите у школу.

2) Они који не искористе услугу преко Портала еУправа морају да дођу у школу и подносе прописану документацију:

  • Пријава за упис (добија се бесплатно у школи);

  • Уверење о положеном завршном исписту и оригинално сведочанство о завршеној средњој школи;

  • Уверење о испуњавању здравствених услова за образовни профил Архитектонски техничар (према Конкурсу за упис у средњу школу)

Правилник о упису ученика у средњу школу. http://upis.mpn.gov.rs/Cir/Dokumenta

Уколико ученици конкуришу за Дом ученика могу на реверс да подигну сва потребна документа из школе  након уписа.  Сви детаљи о конкурисању за место у Ученичком дому, могу се добити на сајту www.dombeograd.rs

 

До школске 2016/2017. године школа је образовала ученике за два образовна профила из подручја рада геодезија и грађевинарство: Aрхитектонски техничар и Грађевински техничар за високоградњу. 

Од 2017/2018. године школа уписује шест одељења, односно попуњава 180  слободних места једног образовног профила
Архитектонски техничар, подручје рада – геодезија и грађевинарство.           
                             

 

Списак предмета –архитектонски техничар

Који ће изборни предмети бити у години зависи од интересовања ђака.
 

Занимање – Архитектонски техничар, уређује и презентује архитектонске и урбанистичке пројекте; бави се високоградњом, конзервацијом и ревитализацијом; анализира цене и предрачун радова. Током школовања стиче знања из нацртне геометрије, статике и отпорности материјала, примене рачунара у грађевинарству, урбанизма и друго. Ово занимање је изузетно тражено а посао се углавном налази лако за оне који су усвојили знања и савладали вештине.

 

                                                       

Профил                                                                      Број места                Минималан број бодова                               

 

БОДОВИ ЗА УПИС 2020/2021. – Архитектонска техничка школа, Врачар

Архитектонски техничар                                       180                                73,41

 

БОДОВИ ЗА УПИС 2019/2020. – Архитектонска техничка школа, Врачар

Архитектонски техничар                                       180                                70,66

 

БОДОВИ ЗА УПИС 2018/2019. – Архитектонска техничка школа, Врачар

Архитектонски техничар                                       180                                70,24   

 

БОДОВИ ЗА УПИС 2017/2018. – Архитектонска техничка школа, Врачар

Архитектонски техничар                                       180                                73,90

 

БОДОВИ ЗА УПИС 2016/2017. – Архитектонска техничка школа, Врачар

Архитектонски техничар – оглед                              180                                85,90                                                                 

 

БОДОВИ ЗА УПИС 2015/2016. – Архитектонска техничка школа,Врачар

Архитектонски техничар – оглед                                48                                85,90      

Грађевински техничар за високоградњу               120                                69,49