top of page

Матурски испит

АВГУСТОВСКИ РОК школске 2023/2024. године

28.8.2023. у 9.00h
Српски језик и књижевност

29.8.2023. у 10.00h
Испит за проверу стручно-теоријских знања (тест)

30.8.2023. у 8.00h
Практични део А (Разрада пројеката/АБ конструкције)

31.8.2023. у 8.00h
Практични део Б (Кућне инсталације/Технологија грађевинских радова)

bottom of page