top of page

ПОПРАВНИ И ДОПУНСКИ ИСПИТИ – Август 2023.

I разред

22. 8. 2023. Грађевинске конструкције I;  у 9.00 h 

24. 8. 2023. Математика; у 9.00 h

II разред

22. 8. 2023. Статика и отпорност материјала; у 9.00 h

III разред

22. 8. 2023. Разрада пројекта III; у 9.00 h

24. 8. 2023. Апликативни рачунарски програми; у 9.00 h

IV разред

24. 8. 2023. Енглески језик; у 9.00 h

25. 8. 2023. Урбанизам; у 9.00 h

РАЗРЕДНИ ИСПИТИ – Август 2023.

III разред

21. 8. 2023. Физичко; у 11.00

22. 8. 2023. Статика и отпорност материјала II, III; у 9.00

23. 8. 2023. Математика; у 9.00 h

24. 8. 2023. Енглески језик; у 9.00 h

24. 8. 2023. Армирано-бетонске конструкције; у 9.00 h

25. 8. 2023. Грађевинске конструкције III;  у 9.00

28. 8. 2023. Социологија;  у 9.00

29. 8. 2023. Технологија грађевинских радова III;  у 9.00

30. 8. 2023. Апликативни рачунарски програми; у 9.00 h

31. 8. 2023. Разрада пројекaта III; у 11.00 h

IV разред

22. 8. 2023. Разрада пројекaта IV; у 9.00 h

22. 8. 2023. Кућне инсталације IV; у 9.00 h

23. 8. 2023. Математика; у 9.00 h

23. 8. 2023. Технологија грађевинских радова IV;  у 9.00

bottom of page