РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШК. 2020/2021. годину

КАЛЕНДАР 2020/2021

Смене се мењају сваке друге недеље.
Прве недеље група А долази на све часове а група Б само на вежбе у кабинетима (на часове који се иначе одржавају по групама).
Друге недеље група Б долази на све часове а група А само на вежбе у кабинетима (часове који се иначе одржавају по групама).


Због несвакидашње ситуације молимо вас за стрпљење и разумевање. Могуће су измене па ће распоред по кабинетима бити приложен накнадно.

РАСПОРЕД ЧАСОВА за групу А (прва половина одељења, првих 15 ученика) и групу Б (друга половина одељења):