top of page

Правилници, прописи, одлуке

РЕДОВНА НАСТАВА

 

I- Информатор АТШ

 

II-Статут 2018.

 

IIa-Статутарне измене

 

III-Правилник о испитима АТШ 2013.

    Измена правилника о испитима 2020.

 

IV-Правила понашања 2018.
Правилник о понашању ученика запослених и родитеља

 

V-Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика

 

V.1-Правилник о правима, обавезама и одговорности запослених 2018

 

VI-Правилник о мерама безбедности 2018.

 

VIa-Мере безбедности 2018.

 

VII-Правилник о унутрашњем узбуњивању

 

VIIa-Обавештење о правима узбуњивања, поступку узбуњивања, као и другим питањима...

 

VIII-Правилник о правилима понашања послодавца

 

VIIIa-Обавештење о забрани злостављања

 

Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања

 

Правилник o плану уџбеника за стручне предмете у стручним  школама

 

Пословник о раду школског одбора 2018

 

Правилник о организацији и систематизацији радних места 2018

 

Измене и допуне правилника о систематизацији... 2018

 


Правилник о донацији

 

Правилник о издавању школског простора

 

Правилник о објављивању података на интернет презентацији

 

Правилник о поступању по притужбама

 

Правилник о управљању сукобом интерса

 

Анализа могућности потреба и сврсисходности издавања школског простора

 

Образложење о утврђивању цена услуга

 

Одлука о цени услуга за ванредне ученике

 

Одлука о издавању простора за Пекару

 

Одлука шефа рачуноводства реф. листе ЈНмв

 

bottom of page