Ђачки парламент

 

Школска 2021/2022. година 

Извештај са II седнице Парламента...

 

Извештај са II седнице Парламента...

 

Школска 2020/2021. година  чланови

 

Извештај са III седнице Парламента...

Извештај са
II седнице Парламента...

Извештај са I седнице Парламента...

 

 

Школска 2019/2020. година

 

Извештај са I седнице Парламента...

 

Извештај са II седнице Парламента...

 

Извештај са III седнице Парламента...
 

 

 

 

Школска 2018/2019. година

 

Извештај са I седнице Парламента...

 

Извештај са II седнице Парламента...

 

Извештај са III седнице Парламента...
 

Извештај са IV седнице Парламента...

 

Извештај са седнице Парламента..

 

Извештај са VI седнице Парламента..

 

 

 

Школска 2017/2018. година – чланови

 

Извештај са I седнице Парламента...

 

Извештај са II седнице Парламента...

 

Извештај са III седнице Парламента...

 

Извештај са IV седнице Парламента...

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ – АТШ 

ПРЕДСЕДНИК: Огњен Манојловић А32

ПОТПРЕДСЕДНИК: Филип Минић А33

ЗАПИСНИЧАР: Александра Станојловић А26

ШКОЛСКИ ОДБОР:

 • Огњен Манојловић А32

 • Андреа Булајић А42

 

УЧЕНИЧКИ ТИМОВИ У ШКОЛИ 2020/2021...

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ШКОЛЕ

 • Филип Минић А33

 

ВРШЊАЧКИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 • Јана Мартиновић А21

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 • Теодора Минић А21

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 • Ања Момировић А24

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

 • Тамара Ђошић А35

ТИМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

 • Кристина Марковић А25

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВОЈ

 • Марија Стефановић А15

 

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ

 • Тијана Томић А42

 • Милица Шиљић А22

 • катарина Петровић А12