top of page

Ђачки парламент

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ – АТШ 2022/2023.

ПРЕДСЕДНИК: Јана Мартиновић А41

ПОТПРЕДСЕДНИК: Милица Шиљић А42

ЗАПИСНИЧАР: Марија Илишевић А26

ШКОЛСКИ ОДБОР:

 • Јана Мартиновић А41

 • Милица Шиљић А42

 

УЧЕНИЧКИ ТИМОВИ У ШКОЛИ 2022/2023.

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ШКОЛЕ

 • Петра Гајић А12

 

ВРШЊАЧКИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 • Ђорђе Попара А46

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 • Ђорђе Гинић А25

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 • Наталија Ковач А16

 • Александра Крачуновић А21

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

 • Тамара Волф А32

ТИМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

 • Јована Поповић А13

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВОЈ

 • Ена Ћатић А16

 

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ

 • Анђела Дамјановић А31

 • Кристина Арсенијевић А24

 

 

bottom of page