top of page

Ђачки парламент

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ – АТШ 2023/2024.

ПРЕДСЕДНИК: Срђан Бекић А25

ПОТПРЕДСЕДНИК: Милица Стојковић А16

ЗАПИСНИЧАР: Марија Илишевић А36

ШКОЛСКИ ОДБОР:

  • Тамара Волф А42

  • Огњен Мијаљевић А42

 

УЧЕНИЧКИ ТИМОВИ У ШКОЛИ 2022/2023.

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ШКОЛЕ

  • Теа Ћуповић А14

 

ВРШЊАЧКИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

  • Кристина Арсенијевић А34

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

  • Тамара Волф А42

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

  • Леа Бирташевић А36

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

  • Кристина Арсенијевић А34

ТИМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

  • Марија Стефановић А45

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВОЈ

  • Данило Шћекић А32

 

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ

  • Теа Ћуповић А14

 

 

bottom of page