top of page

Савет родитеља

И родитељи се питају

I roditelji se pitaju

„Родитељи су неопходан и важан чинилац у раду сваке васпитно-образовне установе. Заједнички циљ је да они буду информисани, едуковани, активни сарадници који ће на најбољи начин доприносити квалитету рада установа и реализацији циљева образовања и васпитања
Отворени смо за сваку сугестију за теме које бисмо могли да обрадимо са родитељима и представницима образовних установа.”

Извештај са састанка са представницима
образовних установа

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

bottom of page